Skip to the content

Skedsmo Bud & Vare er Fair Transport-ambassadør

NLF jobber for å gi transportbransjen mer ordnede forhold. Det er lansert et kvalitetsprogram som skal gjøre det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer. Alle har et ansvar, og derfor er Skedsmo Bud & Vare en stolt Fair Transport-ambassadør.

 

Dette er Fair Transport


Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.

 

For å være en Fair Transport-bedrift må transportøren ha:

  • Godkjent trafikksikkerhetsprogram
  • Opplæring i utslippsvennlig kjøreatferd
  • Fullverdig HMS-system
  • Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt
    ansvar

Vårt sertifikat for Trygg transport fra ansvarlige transportører.pdf