Vi disponerer flakbiler for frakt av for eksempel lifter, gravemaskiner og annet tungt utstyr

Om du har behov for flakbil kan vi gi deg et godt tilbud!

Detaljer om flakbiler

Flakbil med flak, vinsj og kran, kan frakte biler, maskiner og annet utstyr.

Pris: fra kr. 585 pr time.

Lastevekt: 7500 kg